Hola! Som XVDMC

 
 
Xènia Viladàs Design Management Consultants és una consultoria especialitzada en gestió del disseny i estratègia corporativa: això vol dir que ajudem a les organitzacions en qualsevol qüestió relacionada amb el disseny considerat com a competència estratègica.
 

Disseny
 
Per nosaltres, el disseny és allò que et permet utilitzar la creativitat per assolir un objectiu concret. Al mon dels negocis, el disseny ajuda a concebre i implementar bens, serveis i processos innovadors, que permeten que l’empresa arribi a les fites que s’ha marcat; des d’un punt de vista social, el disseny millora la qualitat de vida dels ciutadans. El bon disseny és sostenible i accessible, i de cap de les maneres és car o superflu.

La gestió del disseny
 
El disseny és un intangible i, com a tal, comporta incertesa i risc; la gestió del disseny ajuda a controlar aquest risc, a la vegada que maximitza el retorn sobre la inversió en disseny.
 
No us equivoqueu: NOSALTRES NO DISSENYEM. Assessorem, avaluem, donem consells, acompanyem processos, recolzem iniciatives que tinguin a veure amb el disseny. Però quan ens cal dissenyar alguna cosa, cridem a professionals del tema.

Nostres serveis
 
Si esteu interessats en la promoció del disseny: XVDMC col·labora amb entitats públiques o privades per concebre i posar en marxa activitats que tinguin a veure amb el disseny com conferències, tallers, premis, exposicions, etc. També ajudem els centres de disseny a definir llur estratègia, a estructurar una política de disseny o a portar a terme una iniciativa dins el camp del disseny o desd’el punt de vista del disseny.
 
Si us cal millorar les competències de disseny dins la vostra empresa: començant per una anàlisi en profunditat, XVDMC fa les recomanaciones oportunes per millorar l’ús del disseny mitjançant solucions a mida, que responguin a la vostra definició estratègica i a la vostra cultura corporativa en concret: des de seleccionar un dissenyador fins a renovar tota la organització a través del design thinking, passant per l’establiment de processos per a la millora de la rendibilitat del disseny.

 
 
Si el que oferiu son serveis de disseny: XVDMC fa una anàlisi estratègica del vostre estudi i us ajuda a definir una trajectòria consistent de creixement i rendibilitat. Quan s’escau, us ajudem en projectes concrets, intervenint per solucionar la part del tracte amb el client: el briefin, la conceptualització, etc.
 
Si el que voleu és només saber-ne més sobre el disseny: XVDMC fa recerca sobre el mercat del disseny, escriu articles i informes, o bé organitza seminaris i tallers que us ajudin a donar resposta a les vostres preguntes.

Com fem les coses
 
Els nostre projectes tenen una base molt ferma d’analisi estratègica, per estar segurs que les solucions que oferim son oportunes, factibles i acceptables tant pel client com pel seu entorn de mercat.
 
Els nostres projectes s’estructuren en fases, de forma que cada apartat tingui sentit per ell mateis; així, si el client hagués de abandonar el projecte abans de la seva fi, s’enduria de totes formes quelcom amb sentit i amb valor.
 
Els nostres pressupostos son tancats i el seu import depen de la naturalesa de les tasques a fer i del volum de negoci del client.

 
 
Ens agrada visualitzar les coses per comunicar millor, estimular el debat i ajudar a la comprensió dels temes. Utilitzem la gràfica als documents, a les classes, i conferències i a les presentacions. (A nosaltres tampoc ens agraden els “powerpoints” llargs i avorrits!).
 
També ens agrada documentar bé la nostra feina: desd’un resum executiu a un recull d’eines operatives, articles, fotografies o esboços, tot entra al document final per tal d’explicar bé la feina feta.

Xènia Viladàs
 
Economista i MBA, Xènia Viladàs ha estat successivament directora de la Fundació Barcelona Centre de Disseny (BCD), responsable de l’àrea de gestió de d’Escola superior de Disseny Elisava, a Barcelona, i Consellera Delegada de la Societat Estatal per a la promoció del Disseny i la Innovació (DDI), abans de posar en marxa XVDMC. És membre del Consell Consutor del Design Management Institute (DMI) des de l’any 2000. Ha publicat dos llibres sobre gestió del disseny i sobre disseny de serveis: Diseño Rentable i El diseño a su servicios, tots dos traduïts a l’anglès.